Du er her: Oppvekst > Heim
Heietur 10

Bli vår kollega!

Valle skule søkjer utviklingsorienterte lærarar frå hausten. Vi har ledig 100 % fast stilling og inntil 200 % vikariat der delar kan bli fast. Skulen tilby lønn for kompetanse og eit rektrutteringstilskot på 30 000 kr i inntil 3 år.

Ledig lærarstillingar frå 01.08.2017.

  • 100 % fast med spes ped
  • Inntil 300 % vikariat for skuleåret 2017/2018, der delar av den eine kan bli fast stilling.

Lærarutdanning 1-7 med faga matematikk, spes ped, samfunnskunnskap og norsk som aktuelle fag, men samla sett må dei tilsette dekke skulen sine fag.

Kvalifikasjonar/arbeidsoppgåver

-Engasjerte og utviklingsorienterte allmennlærarar/grunnskulelærar.

-Erfaring frå Vurdering for læring.

-Evne til samarbeid og utviklingsarbeid i team er viktig.

-Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Kombinasjon av ønskja fag, saman med den eksisterande kompetansen som dannar grunnlaget for tilsetjing.  For nokre av stillingane kan det bli aktuelt med tilsetjing der ein kombinerer to/fleire arbeidsplassar.

Alle kvalifiserte blir oppfordra til å søkje!

Aktuelle kandidatar blir invitert til intervju. Politiattest blir etterspurd før tilsetjing.

Vi kan tilby:

  • Løn iht. regulativ + 30 000 kr i rekrutteringstillegg (maks 3 år), med godkjent lærarutdanning
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
  • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.
  • Tilgang til ferieleiligheit i Kristiansand.

For meir informasjon:

  • Valle skule: Marit Brokke, rektor                              991 69 862
Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS