Du er her: Oppvekst > Heim
Elevundersøking 2016

Eksamen våren 2017

Elevar på 10 trinn skal trekkast ut til munnleg og skriftleg eksamen.

 Det er kommunen som trekkjer ut kva fag elevane skal opp i til eksamen og skal sørgje for at trekket fordeler seg jamt på fag over tid. Fylkesmannen har eit overordna avsvar for at fordelingen på fag er rimeleg.

Oversikt eksamen våren 2017.

Munnleg, prøveeksamen

Dato Kva
Veke 17 Melding om trekkfag, lokal munnleg og førebuingsdag (obligatorisk)
Veke 17 Utdeling av oppgåve, førebuing med rettleiing (obligatorisk)
Veke 17 Munnleg eksamen (obligatorisk)

Skriftleg eksamen våren 2017

Dato og tid Kva Kode
12.mai kl. 09.00 Melding om trekkfag, skriftleg  
16.mai kl.09.00 Eksamen  matematikk, skriftleg MAT0010
19.mai kl 09.00 Eksamen engelsk, skriftleg  
23.mai kl 09.00 Eksamen norsk, hovudmål  
24.mai kl 09.00 Eksamen norsk, sidemål  

Reglar for skriftleg eksamen- udir.

Munnleg eksamen våren 2017

Dato Kva
Førebels veke 23 Melding om trekkfag munneleg sentralt gitt- førebuingsdag (obligatorisk)
  Oppgåveutdeling- førebuingsdag (obligatorisk)
  Eksamen

Reglar for munnleg eksamen- Udir.

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS