Blyanter_kartlegging

Eksamen 10 trinn

10 trinn ved Valle skule er trekt ut i Engelsk til skriftleg eksamen våren 2017.

2017-05-16
Elevundersøking 2016

Eksamen våren 2017

Elevar på 10 trinn skal trekkast ut til munnleg og skriftleg eksamen.

2017-01-22
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS