arbeid

Foreldra sitt arbeidsutval- FAU.

§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar
På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.
 

FAU ved Valle Skule. REFERAT FINN DU HER

SFO Cecilie N Kjørmo  Anna van Driel
1 kl Anders Solli Steinar Homme
2 kl Cecilie N Kjørmo  
3 kl Ånund Flateland Walborg E Tveiten
4 kl Lill Grethe T Homme(sekretær) Maher R Haji
5 kl Hege K Langeid Siw Bø
6 kl Caroline Rysstad Leif H Trydal
7 kl Bjørg Åkre (kasserar) Frode Verpe
8 kl Øyvind Uppstad (leiar) Georg Sørmo
9 kl Frøydis Junge Tove Hilde Åmlid
10 kl Bjørgulv S Lund  

 

Referat FAU 8 mars 2017.  Høyring skulestruktur Valle kommune.

Referat FAU 14 april 2017 PDF document ODT document

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS