arbeid

Foreldra sitt arbeidsutval- FAU.

§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar
På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.
 

Alle referat vert sendt på e-post.

FAU Valle skule 2018-2019.

SFO Øyvind Thomassen Ingvild Jore
1 kl Margrethe Mosdøl Sverre Rinden
2 kl Anders Solli Steinar Homme
3 kl Karianne Bråten Anna Slaby
4 kl Ånund Flateland Walborg E Tveiten
5 kl Kjell Ole Homme Maher Haji
6 kl Hege Kjær Langeid Siw Bø
7 kl Caroline Rysstad Leif H Trydal
8 kl Camilla Føreland Christin Uppstad
9 kl Josh Bjørkelid Ola Brottveit
10 kl Frøydis Junge Tove Hilde Aamlid

Høyring skulestruktur Valle kommune.

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS