Skulehelsetenesta er ei vidareføring av den oppfølginga barnet fekk på helsestasjonen. Programmet skulehelsetenesta tilbyr følgjer Helsedirektoratets forskrift for kommunenes helsefremmende og førebyggande arbeid i skulehelsetenesta. For meir informasjon klikk her

Det er helsestasjon i Valle, Bykle og på Hovden. Det jobbar to helsesøstrer i tenesta. Monique Vatsend Jore som og er tenestekoordinator har kontor i Valle, medan Ingrid Bjønnes har kontor i Bykle og på Hovden. Ingrid har for tida permisjon og konstituert helsesøster Merete Egeland er vikar.  

Helsestasjon 0-6 år -  Klikk her
Valle:  måndag kl 8-14.
Bykle: Etter avtale
Hovden: Etter avtale 

Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon for ungdom mellom 13-20 år
Valle: tysdag kl. 15.00-17.00
Hovden: tysdag 15:30-17:00

Skulehelsetenesta Klikk Her
Helsesøster er på skulen faste dagar.

Hylestad skule: torsdag kl. 08:00 – 10:15
Valle skule: onsdag   kl. 08:15 – 13:30
Setesdal vidaregåande skule, avd. Valle: onsdag kl 13:30-15:00.
Bykle skule:  tysdag kl. 12:00-15:00
Fjellgardane skule: torsdag 08:00-09:30
Setesdal vidaregåande skule, avd. Hovden: torsdag 10:00-12:00