Du er her: Oppvekst > Heim

Informasjon til besøkande og pårørande ved Valle Bygdeheim

På grunn av aukande nasjonal risiko for koronasmitte, vil vi oppmode om gode førebyggjande smittevernrutinar.

Viss du som er pårørande/besøkande har vore i område med koronasmitte, så vil vi be om at du ikkje kjem inn på Valle Bygdeheim.

 

Mistanke om smitte.

Har du vore i område med koronasmitte og i tillegg får symptom som feber, hoste og /eller pustevanskar, bør du straks kontakte lege eller legevakt på telefon.

379 37 540 / 116 117

 

NB: Det er viktig at du ringer legen før du oppsøkjer hjelp.

Helsing Kommuneoverlege og Leiar Pleie og Omsorg.

 

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS