Du er her: Oppvekst > Informasjon
mobil skole- skikkerheit for heim-skulesamarbeidet

Mobil skole - vår nye og digitale meldingsbok!

"Mobil skole" er eit SMS system som skapar enkel kommunikasjon mellom heim og skule/skule og heim. 

"Elevane digger det, foreldra tykkjer det er trygt og lærarane får tid og skulen sparar pengar" er tilbakemeldingar. Då kan det vel ikkje bli betre!

I praksis betyr det at lærarane sender ut SMS på ein enkelt møte frå sin eigen PC til føresette. Lærarane slepp å betale for brukar og er ikkje så tilgjengeleg som når dei nyttar sine eigne private mobiltelefonar. 

Foreldra betalar ikkje for å motta SMS frå skulen, Ønskjer dei å sende ei melding til skueln , betalar dei vanleg SMS til sin operatør. Det kan ikkje skulen gjere noko med.

Mobil skule:

  • - gir rask kommunikasjon mellom heim og skule.
  • - påminningar til foreldre om møter, samtalar,lekser og eller endringer i aktivitet eller turar.
  • - krise og beredskap.
  • - tett oppfølging av elev.
  • - høve til å nå alle tilsette og foreldre raskt og effektivt.
  • - dokumentasjon av fråvær og meldingar til og frå skulen.
  • - fungerar på alle plattformer (PC, smarttelefon, nettbrett)
  • - sparar miljøet med færre ranselbrev og erstattar meldingsboka.

Alle foreldra har no fått ein sms med lenke til brukarrettleiing for mobil skule!

Er du i tvil eller har slette lenka- sjekk MOBIL SKOLE

Lukke til!

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS