mobil skole- skikkerheit for heim-skulesamarbeidet

Mobil skule- digital meldingsbok.

Skulen ønskjer å forbetre kommunikasjonen mellom skulen og heim og har innført Mobil skule. Mobil skule er eit SMS system som kommuniserar trygt og effektivt mellom foreldra og kontaktlæraren.

Korleis bruke Mobil skule:

Send ein SMS til 03686, og start meldinga di med:

VALLE (mellomrom) 3 (klassetrinnet til ditt born) (mellomrom) : Teksten med opplysningar som skulen treng.

Døme:

Elev 3 trinn:

VALLE 3 Siri er sjuk i dag! Helsing frå Marit.

 

Sendte SMS vart loggført med dato, tid og telefonnummer og innhald. Skulen har på den måten full oversikt over all kommuniskasjon som er sendt til skulen via mobil, og kan raskt og enkelt sjekke om melding frå heimen til skulen er ekte. Det er kun skulen som har tilgong på denne informasjonen og vil ikkje bli delt med utanforståande, etter gjeldane reglar får Datatilsynet.

Foreldre/brukar av mobil skule betalar vanleg sms takst når du nyttar denne tenesta.

Meir informasjon på www.mobilskole.no

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS