Det kan vere vanskeleg å snakke om grenser i det digitale rom både som vaksen og med dei unge. Ofte kan ein tenkje at ein må kunne alt om digitale trender og teknologi for å kunne hjelpe borna med å vere trygg på nett og meistre den digitale verda. Det viktigaste arbeidet som foreldre og føresette kan gjere er å engasjere seg i borna sitt liv på nett.

Her er tips til nettstader med meir informasjon om nettvett:

Du bestemmer

Barneombudet- sosiale medier

Redd barna- lover og regler

Politiet si tips side.