Permisjon frå grunnskuleopplæringa.

Born og unge i Noreg har plikt til grunnskuleopplæring, og ein rett til offentleg grunnskuleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. 

        Rutinar for søknad om permisjon ved Valle skule:

jmf opplæringslova §. Opplæringslova § 2-11

ØNSKA PRAKSIS
Kva Korleis Kvifor Ansvar
Melding om sjukdom På e-post til kontaktlærar Dokumentasjon av fråvær. Foreldra
Melding om tannlege/legetime, lokalt På e-post til kontaktlærar Dokumentasjon av fråvær. Foreldra
Melding om time hjå spesiallist, regionalt. På epost eller papir, med innkallinga som vedlegg. Dokumentasjon av fråvær og grunnlag for fråtrekk i fråvær. Foreldra
Søknad om permisjon frå opplæringa,inntil 2 dagar. På e-post til kontaktlærar Dokumentasjon av fråvær Foreldra
Søknad om permisjon frå opplæringa, over 2 og inntil 10 dagar I eige skjema til skulen, direkte Permisjon frå opplæringa kan invilgast inntil 10 dagar etter vedtak frå rektor. Foreldra- rektor fattar vedtak.

 

Skjema for søknad om permisjon frå opplæringa

 

 

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS