Foreldrebetaling i SFO- Valle kommune

Valle kommune har i kommunestyret desember 2013 vedtatt desse prissatsane for opphald i SFO.

Foreldrebetaling for plass i SFO Valle kommune

Alternativ

Storleik Tal på månadar Pris pr mnd.
A inntil 12 t. pr veke u/tillegg-ferie Fylgjer skuleruta- 10 mnd rater 764 kr
B Inntil 12 t pr veke m/tillegg-ferie 5 dagar pr veke a 9 timar i tillegg/feriar 1236 kr
C Full plass u/tillegg-ferie Fylgjer skuleruta - 10 mnd rater 1326 kr
D Full plasss m/tillegg-ferie 5 dagar pr veke a 9 timar i tillegg/feriar 1751 kr
  • Det er 40 % syskjenmoderasjon.
  • Timar ut over det som er tinga fast kostar 34 kr pr time.
  • Kostpengar er 14 kr pr dag.

Leige av SFO- klasserom til private føremål: (gjeld ikkje lag og foreininger)

82 kr pr time- gjeldande etter vedtak kommunestyret 01.01.2017.

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS