1+2=3

Råd og utval

Valle skule har fleire råd og utval for å sikre ein best mogleg skulekvardag.
i Menyen til venstre finn du meir informasjon om elevrådet, FAU, SU og SMU 

2016-12-19 Frode Buen
Tips ein ven Skriv ut