Rådgjevar Valle skule

Valle skule har rådgjevarteneste tilgjengeleg på skulen 1 dag pr veke. Rådgjevaren skal hjelpe deg med rettleiing ihht val av studie og yrkesval. 

Testar:

Vilblino interessetest studiespesialisering: http://www2.vilbli.no/?Side=Interessetest&unfinished_krt=1,2&krt=1

Vilblino interessetest yrkesfagleg: http://www2.vilbli.no/?Side=Interessetest&unfinished_krt=1,2&krt=2

Vilblino quiz: finn ut kva du kan. http://www2.vilbli.no/?Side=Quiz&unfinished_krt=1,2

Nav, gode sider for deg som er ungdom. Tips og interessetest: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Ungdom/Hvordan+faa+jobb

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS