Kst.Fagansvarleg økonomi Laila Rysstad 37 93 75 08  
Fagansvarleg personal Tom Ivar Gulbrandsen 37 93 75 04 415 13 504
Leiar kultur og fritid Torunn Charlotte Nyberg  37 93 75 56 970 61 587
Leiar velkomstsenter Gunn Marith Homme 37 93 75 20 918 37 000