Hovudlus

Nasjonal hovudluskampanje

Veke 10 er det den nasjonale hovudluskampanjen, og vi ber alle foreldre og born sjekke seg for hovudlus.

2017-03-07

Skulehelsetenesta

Skolehelsetenesta er ei videreføring av den oppfølginga barnet fekk på helsestasjonen.

Formålet med skolehelsetenesta er å fremme fysisk og psykisk helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og å forebyggje sjukdom og skade hos eleven.

Helseyster på skulen: Moniqe V Jore tlf: 952 81 818

Ho er på skulen kvar onsdag.

2016-07-31
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS