Hovudlus

Nasjonal hovudluskampanje

Veke 10 er det den nasjonale hovudluskampanjen, og vi ber alle foreldre og born sjekke seg for hovudlus.

2017-03-07

Skulehelsetenesta

Skolehelsetenesta er ei videreføring av den oppfølginga barnet fekk på helsestasjonen.

Formålet med skolehelsetenesta er å fremme fysisk og psykisk helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og å forebyggje sjukdom og skade hos eleven.

 

Helsesjukepleiar er på Valle skole kvar tysdag og onsdag.

 

Programmet skolehelsetenesta tilbyr fyljger Helsedirektoratets forskrift for Kommunenes helsefremmande og forebyggjande arbeid i skolehelsetenesta.

2016-07-31
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS