SFO Valle skule

Skyss av elevar til og frå SFO

Elevar i 1-4 klasse som er busett på Rysstad og omegn har tilbod om skyss til og frå SFO i skuleåret 2019-2020.

2019-07-22

Reglement for skyss av elevar i grunnskulen - Aust og Vest Agder

I dette heftet finner du informasjon om skyss av elevar i grunnskulen i Agder.

2019-07-22
Setesdal Bilruter- skulebuss

Det blir endring i rutene og rutetidene for skuleskyss frå 19.08.2019

Skuleskyss- nye ruter

Skuleåret 2019-2020 blir det ein skule i Valle kommune og med bakgrunn i det blir det og endring i skuleskysstilbodet. Akt Agder som har ansvar for all skuleskyss har alle rutetidene i sanntid og dei kan du finne på web og i AKT appèn

2019-07-06

I samband med samanslåing av skulane i Valle blir det endring i skuleskyssen.

Skuleskyss Valle skule

Alle elevar med rett på skuleskyss skal følgje dette transportmønsteret:

 

 

2019-06-25
Skolebuss

Skuleskyss- nye tider

I samband med overgang til 60 min timar, endrar skuleskysstidene seg.

 

2018-08-13

Skuleskyss

Grunnlaget for skuleskyss finn du på denne lenka 

I tillegg har Valle kommune gjort vedtak i kommunestyret 19.06.2018.

2017-08-21
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS