Du er her: Oppvekst > Heim
Blyanter_kartlegging

Tentamenar, fagdagar, kartlegging og eksamen.

Valle skule gjennomfører fagdagar og tentamen for ungdomstrinnet, kartlegging for 1-4 trinn samt eksamen for 10 trinn. I desse periodane gir ikkje skulen permisjon frå opplæringa. Elevar som har fråvær grunna sjukdom, vil få høve til å prøva på eit anna tidspunkt.

Oversikt over kartleggingsperiode våren 2017.
Dato-veke Kva Trinn
Veke 13 Kartlegging norsk, eng og matematikk 1-4 trinn
Veke 13(Fredag) og veke 14 Tentamen norsk, engelsk og matematikk 10.trinn
Veke 17 (26 tom 28 april) Prøvemunnleg 10.trinn
18 tom 24 mai Fagdagar norsk, engelsk og matematikk 8 og 9.trinn
12.mai tom 24.mai Eksamen skriftleg 10.trinn
Veke 25 Munnleg eksamen 10.trinn

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS