Du er her: Oppvekst > Heim
Setesdal Bilruter- skulebuss

Informasjon om skuleskyss og skulereisekort.

Kvar elev som har krav på skuleskyss skal ha eige skulereisekort som dei må ha med seg kvar dag dei skal ta bussen til skulen.

Elevane skal alltid syne kortet ved påstigning i bussen. Skulen har ansvar for å dele ut kortet straks etter skulestart.

AKT har meir informasjon om type kort, gyldigheit og pris ved krav om erstatning i dette skrivet:

Informasjon om skoleskyss og skolereisekort 2019/2020- grunnskolen i Agder.

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS