Du er her: Oppvekst > Heim
valle helsesenter

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod til deg som er mellom 13 og 20 år.

Helsestasjon for ungdom opna måndag 27.04.2020

 

Helsesjukepleiar tar i mot ungdom for samtale, helseopplysning og rådgjeving om blant anna søvn, kosthald, prevensjon, seksuelt overførbare sjukdomar (SOS), seksualitet, tobakk, alkohol, rus, psykisk- og fysisk helse. Du kan eventuelt få time hos lege.

 

Ingen timebestilling.
Alle som arbeider på helsestasjonen har teieplikt.

Tid : Kvar måndag kl 15-17 (Stengt i skulens ferier).
Stad: Helsehuset - inngong 2.etg

 

VELKOMEN !!!!!

 

Med helsing
Helsesjukepleiar

Monique V. Jore

Telefon:
952 81 818

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS