Du er her: Oppvekst > Heim
Blyanter_kartlegging

Regjeringa har beslutta å avlyse alle skriftlege og munnlege eksamenar.

Eksamen for 10 trinn er avlyst!

Onsdag 25.mars beslutta regjeringa å avlyse eksamen for 10.trinn våren 2019 pga av Corona viruse og omsyn til smitte. Alle elevane vil få vitnemål sjølv om eksamen vert avlyst.

2020-03-26
Barnehender

Har du behov for nokon å snakke med ?

Informasjon til born og ungdom

Det er ikkje alltid det er like lett å snakke med foreldre eller lærarar om kva som skjer. Då er det godt at det finnes andre ein kan ta kontakt med, ein vaksen ein ikkje kjenner frå før. Kanskje har du behov for å dele noko som er bra, kanskje har du spørsmål eller eit behov for å fortelle og at ein som lytter til deg...
2020-03-26
Korona teikning

Regjeringa heldt idag pressekonferanse ang tiltak mot smitte av Corona.

Skule og skulefritidsordningen er framleis stengt. Tiltak utvida tom 13.03.2020

Valle skule har vore stengt sidan 12 mars og har etter den dagen gjennomført fjernundervisning/heimeundervisning via digitale verktøy. Tiltaka er sett i verk for å hindre smitte av Corona virus og ifølge regjeringa kan det sjå ut til at tiltaka virker. 
2020-03-24
Doctor dentist showing patient

Time hos tannhelsetjenesten?

Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av coronavirus, og du har timeavtale på våre klinikker, ber vi om at du tar kontakt for å utsette timen til et senere tidspunkt. Ring telefonnummeret du har fått i innkallingen din  eller se nettsted: https://agderfk.no/v...
2020-03-11

Informasjon om midlertidig unntak frå dokumentasjonskrev ved fråvær.

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har...
2020-03-04
Lege prøvetaking

Her finn du all info som er knytta til situasjonen med koronaviruset i kommunen

Orientering om koronaviruset - oppdatert 30.03.2020 kl. 11.50

Kriseleiinga har hatt statusmøte i dag 30.03.2020 kl. 08.00. Ingenting nytt sidan sist møte anna enn smittestatus som pr. 30.03. er  slik: Av 17 som totalt er testa. Er 16 av desse prøvene negative, og pr. dd er det ingen smitta i Valle kommune. ALLE tiltak i høve koronasituasjonen er forlenga til måndag 13.04.2020....
2020-03-03
Blyanter_kartlegging

søknad om plass i barnehage, skule og SFO 2020/2021

Oppvekst informerer

2020-02-27
batterijakten

Batterijakten 2020

Miljøagentene arrangerer Batterijakten fra 09. til 29. mars 2020. Batterijakten er en klassekonkurranse for hele Norges fjerdeklassinger, hvor elevene skal samle inn brukte batterier og levere dem til gjenvinning. Kampanjen skal bidra til et større miljøengasjement i skole og lokalsamfunn, og er et samarbeid mellom Mil...
2020-02-14
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS