Du er her: Oppvekst > Heim
June 10th, 2016.Kagadam Village, Niger.In the rural areas of Niger, Villages like Kagadam are close nit communities where families and neighbors depend on each other to survive in the harsh dry Sahel region. These are images of daily life in Kagadama, a v

Valle skule støtter TV aksjonen og arrangerer sykkelløp torsda 17 oktober kl 16.

"Nå er det hennes tur"- støtt TV aksjonen

Dette går pengene til 

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.  Vil du gå med Bøsse 20. Oktober? meld deg på https://blimed.no/

2019-10-03
Blyanter_kartlegging

Desentralisert kompetanseheving- DE KOM

Valle og Bykle kommune har gått inn i eit samarbeid med UiA med fokus på Fagfornyinga og IKT/digitalisering dei neste skuleåra. Satsinga stør opp om fornying av fagplanane som trer i kraft hausten 2020.
2019-09-02
Setesdal Bilruter- skulebuss

Informasjon om skuleskyss og skulereisekort.

Kvar elev som har krav på skuleskyss skal ha eige skulereisekort som dei må ha med seg kvar dag dei skal ta bussen til skulen.
2019-08-26
valle-skule-selfie

Velkomen til skulestart!

No er det rett før det braker laus og vi startar opp eit heilt nytt skuleår ved Valle skule. over 130 elevar frå 1 til 10 trinn skal måndag møtast på nytt til eit lærerikt skuleår.
2019-08-16
SFO Valle skule

Nye SFO- Valle skule

I samband med samaslåing av grunnskulane i Valle vil vi frå hausten ha ei SFO avdeling for elevar i 1-4 klasse. SFO skal halde til i Setesdal Folkehøgskule sine tidlegare bygg i enden av skulegarden. Bygget er renovert og er klart for å ta imot alle som skal vere med i skulefritidsordninga.
2019-08-06
SFO Valle skule

Skyss av elevar til og frå SFO

Elevar i 1-4 klasse som er busett på Rysstad og omegn har tilbod om skyss til og frå SFO i skuleåret 2019-2020.
2019-07-22
Setesdal Bilruter- skulebuss

Det blir endring i rutene og rutetidene for skuleskyss frå 19.08.2019

Skuleskyss- nye ruter

Skuleåret 2019-2020 blir det ein skule i Valle kommune og med bakgrunn i det blir det og endring i skuleskysstilbodet. Akt Agder som har ansvar for all skuleskyss har alle rutetidene i sanntid og dei kan du finne på web og i AKT appèn
2019-07-06
Bilete er lånt frå Udir sine nettsider

Kartleggingsprøver

Frå veke 12 og utover ein periode gjennomfører vi kartleggingsprøver på 1-4 trinn.
2019-03-12
Skulemjølk og nistepakke

Skulestart er 19 august.

Skulestart hausten 2019

Valle skule startar opp skuleåret måndag 19 august for elevane.
2019-02-28
Blyanter_kartlegging

Viktig melding frå ungdomsrådet i Aust og Vest Agder

Fylkesmannen og Ungdomstrådet i Aust og Vest Agder har ei viktig melding til nettopp DEG!  
2018-10-29
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS