Blyanter_kartlegging

Viktig melding frå ungdomsrådet i Aust og Vest Agder

Fylkesmannen og Ungdomstrådet i Aust og Vest Agder har ei viktig melding til nettopp DEG!

 

2018-10-29
Meld fra om læringsmiljøet

Nytt regelverk- nulltoleranse mot mobbing.

Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skolemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skolemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skolen, som er avgjerande.

 

2017-09-04
Vaksne skapar vennskap

Meld fra om mobbing!

Opplæringslova stiller store krav om eit godt læringsmiljø som skal fremje læring, trivsel og helse for alle elevar.

2016-11-03
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS