Du er her: Oppvekst > Heim
SFO Valle skule

Informasjon om skuleåret 2018-2019.

Skulane i Valle går frå 45 min undervisningstimar til 60 min. frå skulestart og endrar av den grunn undervisningstidane.

 

2018-06-15
Spinnarane

Nye fritidssyslar blandt elevane på Valle skule.

Elevane ved skulen har oppdaga leiketøyet "Spinner" og mange har det med seg på skulen. Spinnarane gjer akkurat det som namnet seier, nemleg spinner. Dette er svært populært blandt dei yngste elevane. Dei har konkurransar og deler med kvarandre. 
2017-05-16
Blyanter_kartlegging

Eksamen 10 trinn

10 trinn ved Valle skule er trekt ut i Engelsk til skriftleg eksamen våren 2017.
2017-05-16
Elevundersøking 2016

Foreldreundersøkinga Valle skule

Foreldreundersøkinga - Spørjeundersøking blant foreldre og føresette Vi er interessert i korleis de som foreldre og føresette opplever læringsmiljøet til barna på skolen, og korleis de synest samarbeidet mellom heim og skole fungerer. Vi har derfor valt å gjennomføre Foreldreundersøkinga frå Utdanningsdirektoratet....
2017-04-27
Sykle til skulen- trygg trafikk

Å sykle til skulen!

Å sykle til skulen gir frisk luft, mosjon og er ein god kvardagsaktivitet. No som snøen er borte og vi har ein flott sykkelsti heilt fram til skulen oppmodar vi til at alle som kan, syklar til skulen.  Det er foreldra som avgjer om borna får sykle til skylen eller ikkje, men vi ønskjer at flest mogleg gjer det kvar dag...
2017-04-17
Planlegginsdag_møter

Kvifor planleggingsdagar?

Mange foreldre kan nok ergre seg over at skulen og SFO har stengt grunna planleggingsdagar. Det er ikkje alltid så lett å forstå kva formålet med desse dagane er, korleis ein nyttar dei  og korleis dei kjem elevane til gode?
2017-04-17
Heietur 10

Bli vår kollega!

Valle skule søkjer utviklingsorienterte lærarar frå hausten. Vi har ledig 100 % fast stilling og inntil 200 % vikariat der delar kan bli fast. Skulen tilby lønn for kompetanse og eit rektrutteringstilskot på 30 000 kr i inntil 3 år.
2017-04-06
Blyanter_kartlegging

Tentamenar, fagdagar, kartlegging og eksamen.

Valle skule gjennomfører fagdagar og tentamen for ungdomstrinnet, kartlegging for 1-4 trinn samt eksamen for 10 trinn. I desse periodane gir ikkje skulen permisjon frå opplæringa. Elevar som har fråvær grunna sjukdom, vil få høve til å prøva på eit anna tidspunkt.
2017-03-14
Hovudlus

Nasjonal hovudluskampanje

Veke 10 er det den nasjonale hovudluskampanjen, og vi ber alle foreldre og born sjekke seg for hovudlus.
2017-03-07
Blyanter_kartlegging

Informasjon om gjennomføring av kartleggingsprøver 1-4 trinn, våren 2017.

Kartleggingsprøver frå Utdanningsdirektoratet Frå Utdanningsdirektoratet får skulane i Noreg kvart år eit sett med kartleggingsprøver i lesing, rekning, engelsk og digitale ferdigheiter for småskulesteget. Somme av prøvene er obligatoriske, nokre er friviljuge for skulane.
2017-03-03

Bygdekveld på Rysstad

Torsdag 16 februar er det Bygdekveld på Soknehuset på Rysstad. Tema for kvelden er "Biletkunst frå Setesdal" og programmet er variert. Det heile startar kl 15.00 med matsal og åresal, samt at utstillinga opnar.
2017-02-16
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS