Du er her: Oppvekst > Heim
SFO Valle skule

Informasjon om skuleåret 2018-2019.

Skulane i Valle går frå 45 min undervisningstimar til 60 min. frå skulestart og endrar av den grunn undervisningstidane.

 

2018-06-15
Klassequizen

10 kl på klassequizen- NRK

Onsdag morgon kl 08.30 bør du skru på NRK sørlandet! Då er 10 klasse frå Valle skule deltakarar i klassequizen.
2017-02-07
mobil skole- skikkerheit for heim-skulesamarbeidet

Mobil skole - vår nye og digitale meldingsbok!

"Mobil skole" er eit SMS system som skapar enkel kommunikasjon mellom heim og skule/skule og heim. 
2017-02-07
Elevundersøking 2016

Eksamen våren 2017

Elevar på 10 trinn skal trekkast ut til munnleg og skriftleg eksamen.
2017-01-22

Siste skuledag før jol

Tysdag 20 desember er siste skuledag før jol. Alle elevar slutter då skulen kl 12.10. og bussane køyrar elevane heim som vanleg. SFO er åpent tysdag, onsdag, torsdag og fredag.
2016-11-28
Julenisse

Førbuing til jol og gudsteneste.

Det er adventstid med tenning av ljos,joletre, kalender, joleverkstad og gudsteneste. Dette er hyggjelege avbrekk i ein hektisk skulekvardag. Markering av jol står sterkt i norsk kulturarv og tradisjon, og opplæringslova si førmålsparagraf §1-1 og læreplanane i skulen formidlar at skulen har eit ansvar for å formidl...
2016-11-28
Lagspill

Foreldreundersøkinga- eit viktig reidskap for skuleutvikling.

Denne hausten ønskjer vi å invitere alle foreldre til å delta i foreldreundersøkinga til Utdanningsdirektoratat. Målet med undersøkinga er å få vite kva dykk som foreldre tykkjer om opplæringa til elevane og skuleutviklinga.
2016-11-22
På flukt

Rollespillet "På flukt"

Lørdag kl 12 startet rollespillet "På flukt" i regi av Røde Kors. 
2016-10-22
Elevundersøking 2016

Elevundersøkinga hausten 2016.

Elevundersøking er ei årleg undersøking der elevar får sei si meining om læring og trivsel på skulen. Tilbakemeldingane skal nyttast av skulen, kommunen og staten for å gjere skulen betre.
2016-10-20
1-4 trinn valle sparebank

Integrering og mangfald.

Elevane på Valle skule arbeider denne veka tverrfagleg med team "Integrering og mangfold". 
2016-10-19
Røde kors

Bli med på å gjere ein skilnad!

Innvandringen har gjort Valle til eit meir mangfalding og spennande samfunn og dei fleste innbyggjarane har eit grunnleggjande positivt syn på innvandrarar. Valle skule er heldige som har elevar med bakgrunn i andre kulturar og med eit anna morsmål. Det gjer skulekvardagen mangfalding og spennande, og det gir kvar eins...
2016-10-12
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS