Joleferie

Joleferie

20 desember er siste skuledag før jol og Valle skule avslutter dagen med graufest i Storstoga.

2017-12-19
Julenisse

Førbuing til jol og gudsteneste.

Det er adventstid med tenning av ljos,joletre, kalender, joleverkstad og gudsteneste. Dette er hyggjelege avbrekk i ein hektisk skulekvardag. Markering av jol står sterkt i norsk kulturarv og tradisjon, og opplæringslova si førmålsparagraf §1-1 og læreplanane i skulen formidlar at skulen har eit ansvar for å formidl...
2016-11-28
Lagspill

Foreldreundersøkinga- eit viktig reidskap for skuleutvikling.

Denne hausten ønskjer vi å invitere alle foreldre til å delta i foreldreundersøkinga til Utdanningsdirektoratat. Målet med undersøkinga er å få vite kva dykk som foreldre tykkjer om opplæringa til elevane og skuleutviklinga.
2016-11-22
På flukt

Rollespillet "På flukt"

Lørdag kl 12 startet rollespillet "På flukt" i regi av Røde Kors. 
2016-10-22
Elevundersøking 2016

Elevundersøkinga hausten 2016.

Elevundersøking er ei årleg undersøking der elevar får sei si meining om læring og trivsel på skulen. Tilbakemeldingane skal nyttast av skulen, kommunen og staten for å gjere skulen betre.
2016-10-20
1-4 trinn valle sparebank

Integrering og mangfald.

Elevane på Valle skule arbeider denne veka tverrfagleg med team "Integrering og mangfold". 
2016-10-19
Røde kors

Bli med på å gjere ein skilnad!

Innvandringen har gjort Valle til eit meir mangfalding og spennande samfunn og dei fleste innbyggjarane har eit grunnleggjande positivt syn på innvandrarar. Valle skule er heldige som har elevar med bakgrunn i andre kulturar og med eit anna morsmål. Det gjer skulekvardagen mangfalding og spennande, og det gir kvar eins...
2016-10-12
På flukt

"På flukt"-22 og 23 oktober.

Laurdag 22/10 til søndag 23/10 skal ungdomstrinnet delta i eit rollespe kring tema å vere flyktning. "På flukt" bygger på opplevingsbasert læring og består av eit rollespel og undervisning. Rollespelet er obligatorsik for alle elevane på ungdomstrinnet.
2016-09-14
fys akt 6

Lærar i Valle, Setesdal- Noreg tett på!

Er du lærar med fokus på eit positivt skulemiljø og vil vere med å utvikle skulane i Valle? 
2016-03-24
Roald Dahl

3 og 4 trinn feirar Roald Dahl.

Elevane på 3 og 4 trinn har verkeleg godt grundig til verks når dei denne veka arbeidar med Roald Dahl.
2016-09-14
Sykkelhjelm 1 trinn

2 hjul = hjelm!

1 trinn ved Valle skule hadde i førre veke besøk av Valle Sparebank. Det er alltid stas med besøk, men ekstra stas var det denne gong då banksjefen kom med nye sykkelhjelmar til alle.
2016-09-14
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS