Du er her: Oppvekst > Heim
Roald Dahl

Elevane på Valle skule er ivrige lesarar og idag er det bokfest!

Bokfest

Hausten 2017 har Valle skule hatt fokus på lesing og aktivt bruk av skulebiblioteket med mål om å auke lesegleda og lesekompetansen.

2018-01-24

Siste skuledag før jol

Tysdag 20 desember er siste skuledag før jol. Alle elevar slutter då skulen kl 12.10. og bussane køyrar elevane heim som vanleg. SFO er åpent tysdag, onsdag, torsdag og fredag.
2016-11-28
Julenisse

Førbuing til jol og gudsteneste.

Det er adventstid med tenning av ljos,joletre, kalender, joleverkstad og gudsteneste. Dette er hyggjelege avbrekk i ein hektisk skulekvardag. Markering av jol står sterkt i norsk kulturarv og tradisjon, og opplæringslova si førmålsparagraf §1-1 og læreplanane i skulen formidlar at skulen har eit ansvar for å formidl...
2016-11-28
Lagspill

Foreldreundersøkinga- eit viktig reidskap for skuleutvikling.

Denne hausten ønskjer vi å invitere alle foreldre til å delta i foreldreundersøkinga til Utdanningsdirektoratat. Målet med undersøkinga er å få vite kva dykk som foreldre tykkjer om opplæringa til elevane og skuleutviklinga.
2016-11-22
På flukt

Rollespillet "På flukt"

Lørdag kl 12 startet rollespillet "På flukt" i regi av Røde Kors. 
2016-10-22
Elevundersøking 2016

Elevundersøkinga hausten 2016.

Elevundersøking er ei årleg undersøking der elevar får sei si meining om læring og trivsel på skulen. Tilbakemeldingane skal nyttast av skulen, kommunen og staten for å gjere skulen betre.
2016-10-20
1-4 trinn valle sparebank

Integrering og mangfald.

Elevane på Valle skule arbeider denne veka tverrfagleg med team "Integrering og mangfold". 
2016-10-19
Røde kors

Bli med på å gjere ein skilnad!

Innvandringen har gjort Valle til eit meir mangfalding og spennande samfunn og dei fleste innbyggjarane har eit grunnleggjande positivt syn på innvandrarar. Valle skule er heldige som har elevar med bakgrunn i andre kulturar og med eit anna morsmål. Det gjer skulekvardagen mangfalding og spennande, og det gir kvar eins...
2016-10-12
På flukt

"På flukt"-22 og 23 oktober.

Laurdag 22/10 til søndag 23/10 skal ungdomstrinnet delta i eit rollespe kring tema å vere flyktning. "På flukt" bygger på opplevingsbasert læring og består av eit rollespel og undervisning. Rollespelet er obligatorsik for alle elevane på ungdomstrinnet.
2016-09-14
fys akt 6

Lærar i Valle, Setesdal- Noreg tett på!

Er du lærar med fokus på eit positivt skulemiljø og vil vere med å utvikle skulane i Valle? 
2016-03-24
Roald Dahl

3 og 4 trinn feirar Roald Dahl.

Elevane på 3 og 4 trinn har verkeleg godt grundig til verks når dei denne veka arbeidar med Roald Dahl.
2016-09-14
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS