Du er her: Oppvekst > Heim
Skolejoggen_IM og PAU

Skulejoggen " Mindre alene sammen"

Valle skule arrangerte Sulejoggen/sponsorløp til inntekt for årets TV aksjon. Skulen har arbeidd med team "Mindre alene sammen" og hatt fokus på inkludering og fellesskap.

2018-10-18
Planlegginsdag_møter

Kvifor planleggingsdagar?

Mange foreldre kan nok ergre seg over at skulen og SFO har stengt grunna planleggingsdagar. Det er ikkje alltid så lett å forstå kva formålet med desse dagane er, korleis ein nyttar dei  og korleis dei kjem elevane til gode?
2017-04-17
Heietur 10

Bli vår kollega!

Valle skule søkjer utviklingsorienterte lærarar frå hausten. Vi har ledig 100 % fast stilling og inntil 200 % vikariat der delar kan bli fast. Skulen tilby lønn for kompetanse og eit rektrutteringstilskot på 30 000 kr i inntil 3 år.
2017-04-06
Blyanter_kartlegging

Tentamenar, fagdagar, kartlegging og eksamen.

Valle skule gjennomfører fagdagar og tentamen for ungdomstrinnet, kartlegging for 1-4 trinn samt eksamen for 10 trinn. I desse periodane gir ikkje skulen permisjon frå opplæringa. Elevar som har fråvær grunna sjukdom, vil få høve til å prøva på eit anna tidspunkt.
2017-03-14
Hovudlus

Nasjonal hovudluskampanje

Veke 10 er det den nasjonale hovudluskampanjen, og vi ber alle foreldre og born sjekke seg for hovudlus.
2017-03-07
Blyanter_kartlegging

Informasjon om gjennomføring av kartleggingsprøver 1-4 trinn, våren 2017.

Kartleggingsprøver frå Utdanningsdirektoratet Frå Utdanningsdirektoratet får skulane i Noreg kvart år eit sett med kartleggingsprøver i lesing, rekning, engelsk og digitale ferdigheiter for småskulesteget. Somme av prøvene er obligatoriske, nokre er friviljuge for skulane.
2017-03-03

Bygdekveld på Rysstad

Torsdag 16 februar er det Bygdekveld på Soknehuset på Rysstad. Tema for kvelden er "Biletkunst frå Setesdal" og programmet er variert. Det heile startar kl 15.00 med matsal og åresal, samt at utstillinga opnar.
2017-02-16
Klassequizen

10 kl på klassequizen- NRK

Onsdag morgon kl 08.30 bør du skru på NRK sørlandet! Då er 10 klasse frå Valle skule deltakarar i klassequizen.
2017-02-07
mobil skole- skikkerheit for heim-skulesamarbeidet

Mobil skole - vår nye og digitale meldingsbok!

"Mobil skole" er eit SMS system som skapar enkel kommunikasjon mellom heim og skule/skule og heim. 
2017-02-07
Elevundersøking 2016

Eksamen våren 2017

Elevar på 10 trinn skal trekkast ut til munnleg og skriftleg eksamen.
2017-01-22

Siste skuledag før jol

Tysdag 20 desember er siste skuledag før jol. Alle elevar slutter då skulen kl 12.10. og bussane køyrar elevane heim som vanleg. SFO er åpent tysdag, onsdag, torsdag og fredag.
2016-11-28
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS