Økonomi                    

Leiar

 
 
Siv Ragnhild Bjerga 906 37 034
 
 
 
 

Rådgjevar

    Laila B. Rysstad 977 11 733      
Rådgjevar
 
 
 
480 52 736
 
 
 

Rådgjevar

    Vicky Norvik 480 59 452      
Konsulent løn
 
 
 
Anne Berit H Solheim
986 35 656
 
 
 
 
Rådgjevar     Henri Tore Viki 900 57 587      
                     
Teknisk avdeling                  


Leiar samfunnsutvikling og teknisk avdeling

Kontaktperson er Gunn Marith Homme

Dagfinn Thorkildsen

Gunn Marith Homme

400 95 104 For tida sjukemeldt

918 37 000

   
Rådgjevar
 
 
901 01 955
 
 
 
Kst. fagleiar plan, byggesak geodata og jordbruk
 
Gro Åmlid

 

 
901 56 129
 


 
 

Rådgjevar på landbruk

  Kristin Furuløkken   91728460    

Rådgjevar byggjesak

  Lise Fosså   901 64 709    
Rådgjevar GIS
 
901 72 419
 
 
 
Konsulent/rådgjevar oppmåling
 
901 47 038
 

 

 
Driftsansvarleg VVA
 
416 00 312
 
 
Driftsleiar bygg og vedlikehald
 
Sverre Rinden
995 43 079
 
 
 
           
Driftsleiar reinhald
 
957 42 778
mån-ons
 
 
           
                 
Rådgjevar plan og landbruk   Kristin Furuløkken 917 28 460      
             
Rådgjevar skogbruk   Inge Olav Fjalestad 37 93 53 31      
Teknisk vakt       970 03 800          
                     
Kultur og fritid                  
Leiar Kultur og fritid     Torunn Charlotte Nyberg 970 61 587          
               
Biblioteksjef     Aud Kjersti Torbjørnsen 945 03 280      
               

Kuturskulelærar

    Kjetil Lund   917 79 813          

Kuturskulelærar

    Sigrid K. Jore 996 93 327          

Kuturskulelærar

    Anna Slaby Driel 945 02 468        
Kuturskulelærar     Stina Brandin +46 70 362 52 66        
                 
Badevakt/kinovakt     Tracy Lun David 401 73 521          
                 

Ungdomsarbedar

    Eliezer Ivan M. Contreras 480 72 462        
Assistent bibliotek og ungdomsarbeid     Liv Åkre Trydal 975 43715        
                     
Pleie og omsorg                  
Tenesteleiar
 
912 47 155
 
 
Vakttelefon - Bygdeheimen
 
 
945 04 440
 
 

Vakttelefon - Open omsorg

 
915 41 400
 
 
Kontor
 
 
 
 
948 32 944
         
                     
Helsetenesta i Bykle og Valle                
Kst. tenesteleiar/ Kommuneoverlege
 
915 37 970
 
 
 
Helsesyster
 
 
952 81 818
 
 
 
Fysioterapeut
 

 

Kenneth Fyhn

 

 

953 06 880 / 468 83 253

 

 
 
 
 
Kommunejordmor
 
911 49 164
   
                     
Valle barnehage                    
Leiar    Stine Haugeland 986 67 143  
Ped. leiar
 
945 04 413
     
Bhg. lærar     Liv T. Larsen 945 04 413        
Bhg. lærar     Marianne Voldseth 945 04 413        
Fagarbeidar     Eli Andersen 945 04 413        
Fagarbeidar     Ingeborg Å. Løyland 945 04 413        
Fagarbeidar     Grete Rike Uppstad 945 04 413        
Fagarbeidar     Hilde Kiland   945 04 412          
                   
                   
Hylestad barnehage                  
Leiar
 

986 67 143

 

Ped.leiar

Caroline Rysstad

945 03 290  
 
 
Bhg. lærar     Siri Melhus 945 03 290          
                   
Fagarbeidar     Anna O. Rysstad 945 03 290            
Fagarbeidar     Torbjørg N. Uppstad 945 03 290          
                     
Valle skule                    
Rektor
 
 
991 69 862
 
 
Fagleiar SFO     Ingunn Anette Bratteland 997 14 073    
 
 
Fagleiar 1-7
 
Jorunn S. Uppstad 945 03 285  
 
 
 
Fagleiar 8-10     Adelheid Rygnestad 945 04 423      
Kontorkonsulent      Marie J. Pedersen 908 31 103      
SFO telefonen       951 16 965      
               
Valle vaksenopplæring              
Rektor     Marit J. Brokke 991 69 862    
Kontaktlærar introduksjonsprogram     Sophie Esserteau 413 48 223      
Kontaktlærar grunnskulen     Arild Aabø 975 13 174