Roald Dahl

Elevane på Valle skule er ivrige lesarar og idag er det bokfest!

Bokfest

Hausten 2017 har Valle skule hatt fokus på lesing og aktivt bruk av skulebiblioteket med mål om å auke lesegleda og lesekompetansen.

2018-01-24
Bibliotekaren Astrid

Sommarles 2017

Skulen ved bibliotekar Astrid i spissen oppmoda alle elevar før skuleslutt  til å lese gjennom sommarferien og det syner seg at dei fleste elevane hadde tatt denne oppmodinga på alvor.

2017-09-11
Roald Dahl

Roald Dahl jubileum 13.september

Roald Dahl har gleda mange unge lesarar med frydefulle historiar i mange år. Fantasien og humoren gjer bøkene til bestseljarar og mange er blitt filmatisert.13.september hadde forfattaren blitt 100 år og dette markerast verda over.

2016-09-08
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS