Symjeopplæring

Symjeopplæring er eindel av læreplanen og kroppsøvingsfaget i skulen. På Valle skule har vi symjeopplæring kvar veke i 1-2 klasse samt i periodar i dei øvrige klassane.

2019-03-12
Symjeopplaering

Symjeopplæring

Frå skuleåret 2017/2018 vert det obligatorisk å gjennomføre ein prøve i symjedugleik for elevar på 1 tom 4 trinn. Valle skule har lagt symjeopplæringa til torsdagane. Elevane på 1-4 trinn har då kroppsøving og symjing kvar veke, det er 3 lærarar med elevane og gruppene vil bli aldersblanda.

2017-07-03
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS