Du er her: Oppvekst > Heim
Skulemjølk og nistepakke

Velkomen til skulestart på Valle skule

Skulestart måndag 17. august 2020

Frå 1 august er nye læreplanar gjeldande for 1 tom 9 trinn. Fagfornyinga blir fokus på skulen si satsing i tillegg til leseglede og leselyst. Skulestart og kanskje heile skuleåret blir litt annleis. Det er framleis pandemi i Noreg og verda og vi må ta omsyn til smitteverntiltak.

2020-08-05
Sommarles 2020

Sommarles er snart i gong igjen! Bli med på årets lesekonkurranse

Sommarles- 2020- oppstart 1 juni

Sommar les er ein nettbasert, nasjonal sommarlesekampanje for alle born i 1. tom 7. klasse i regi av folkebiblioteka i heile landet. Valle skule ønskjer å bidra inn i kampanjen med ein kick start neste veke på skulebiblioteket. Skulebibliotekaren Astrid tar imot elevar og fortel om kampanjen, korleis ein kan registrere...
2020-05-27
Blyanter_kartlegging

Skulen har sidan 12. mars vore stengt pga Covid 19 virus, men no opnar vi igjen.

Skulen opnar for 1-4 trinn måndag 27.april 2020

Skulen er viktig for barns læring og utvikling. Barn og unge har rett og plikt til grunnskuleopplæring og skulen som arena er viktig for utvikling, læring meistring og trivsel. Utbrotet av covid 19 viruset kan vare over lang tid og det er av den grunn stor betyding at barn kan gå på skulen samstundes som smittevernet v...
2020-04-21
valle helsesenter

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod til deg som er mellom 13 og 20 år.

Helsestasjon for ungdom opna måndag 27.04.2020

2020-04-21
Bilete av Valle skule ute

Oppstart av barnehagar, skule og SFO - oppdatert

Vi er nå godt i gong med å førebu barnehagane og skulane for oppstart i høve nasjonale føringar.
2020-04-17
Blyanter_kartlegging

Regjeringa har beslutta å avlyse alle skriftlege og munnlege eksamenar.

Eksamen for 10 trinn er avlyst!

Onsdag 25.mars beslutta regjeringa å avlyse eksamen for 10.trinn våren 2019 pga av Corona viruse og omsyn til smitte. Alle elevane vil få vitnemål sjølv om eksamen vert avlyst.
2020-03-26
Barnehender

Har du behov for nokon å snakke med ?

Informasjon til born og ungdom

Det er ikkje alltid det er like lett å snakke med foreldre eller lærarar om kva som skjer. Då er det godt at det finnes andre ein kan ta kontakt med, ein vaksen ein ikkje kjenner frå før. Kanskje har du behov for å dele noko som er bra, kanskje har du spørsmål eller eit behov for å fortelle og at ein som lytter til deg...
2020-03-26
Korona teikning

Regjeringa heldt idag pressekonferanse ang tiltak mot smitte av Corona.

Skule og skulefritidsordningen er framleis stengt. Tiltak utvida tom 13.03.2020

Valle skule har vore stengt sidan 12 mars og har etter den dagen gjennomført fjernundervisning/heimeundervisning via digitale verktøy. Tiltaka er sett i verk for å hindre smitte av Corona virus og ifølge regjeringa kan det sjå ut til at tiltaka virker. 
2020-03-24
Doctor dentist showing patient

Time hos tannhelsetjenesten?

Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av coronavirus, og du har timeavtale på våre klinikker, ber vi om at du tar kontakt for å utsette timen til et senere tidspunkt. Ring telefonnummeret du har fått i innkallingen din  eller se nettsted: https://agderfk.no/v...
2020-03-11
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS