Du er her: Oppvekst > Heim
17

17. Mai i Valle kommune blir annleis i år

17 mai i Valle kommune blir annleis i år og kan ikkje gjennomførast på tradisjonell måte.

Kriseleiinga ber 17- mai nemnda organisere tilpassande arrangement etter gjeldande smittevern- restriksjonar.
Helsedirektoratet har gitt foreløpige retningsline for 17 mai 2020, fram til 4 mai når endelig veileder kjem.

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS