Du er her: Oppvekst > Heim
Skulemjølk og nistepakke

Velkomen til skulestart på Valle skule

Skulestart måndag 17. august 2020

Frå 1 august er nye læreplanar gjeldande for 1 tom 9 trinn. Fagfornyinga blir fokus på skulen si satsing i tillegg til leseglede og leselyst. Skulestart og kanskje heile skuleåret blir litt annleis. Det er framleis pandemi i Noreg og verda og vi må ta omsyn til smitteverntiltak.

2020-08-05

Informasjon om midlertidig unntak frå dokumentasjonskrev ved fråvær.

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har...
2020-03-04
Lege prøvetaking

Her finn du all info som er knytta til situasjonen med koronaviruset i kommunen

Orientering om koronaviruset - oppdatert 03.06.2020, klokka 09:44

2020-03-03
Blyanter_kartlegging

søknad om plass i barnehage, skule og SFO 2020/2021

Oppvekst informerer

2020-02-27
batterijakten

Batterijakten 2020

Miljøagentene arrangerer Batterijakten fra 09. til 29. mars 2020. Batterijakten er en klassekonkurranse for hele Norges fjerdeklassinger, hvor elevene skal samle inn brukte batterier og levere dem til gjenvinning. Kampanjen skal bidra til et større miljøengasjement i skole og lokalsamfunn, og er et samarbeid mellom Mil...
2020-02-14
Blyanter_kartlegging

Desentralisert kompetanseheving- DE KOM

Valle og Bykle kommune har gått inn i eit samarbeid med UiA med fokus på Fagfornyinga og IKT/digitalisering dei neste skuleåra. Satsinga stør opp om fornying av fagplanane som trer i kraft hausten 2020.
2019-09-02
Setesdal Bilruter- skulebuss

Informasjon om skuleskyss og skulereisekort.

Kvar elev som har krav på skuleskyss skal ha eige skulereisekort som dei må ha med seg kvar dag dei skal ta bussen til skulen.
2019-08-26
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS