arbeid

Foreldra sitt arbeidsutval- FAU.

§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar
På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.
 

Alle referat vert sendt på e-post.

FAU Valle skule 2019-2020

SFO Trine Brottveit  
1 kl Anne Hasla Ingunn Retterholt
2 kl Hans Olav Omnes Margrethe Mosdøl
3 kl Odd Helle Øygarden Merete Austad
4 kl Ronald martinus G. Driel Ståle Solbakk Lye
5 kl Øyvind Uppstad Sigrid B. Berg
6 kl Kjell Ole Homme Mona Bjørgum
7 kl Anette Uppstad Viki Christin Uppstad
8 kl Kristine B. Forde Vidar Helle
9 kl Stine Haugeland Siv L. Bø
10 kl Johs Bjørkelid Ola Brottveit

Høyring skulestruktur Valle kommune.

 

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS