Du er her: Oppvekst > Heim
Bilete er lånt frå Udir sine nettsider

Kartleggingsprøver

Frå veke 12 og utover ein periode gjennomfører vi kartleggingsprøver på 1-4 trinn.

Prøvene er utarbeid av Utdanningsdirektoratet og hensikten med å gjennomføre desse prøvene er å kartleggje og følgje opp dei elevane som treng oppfølging tidleg i opplæringa.

Slik gjennomførar vi kartlegging på dei ulike klassane:

  • Lesing- 1.,2. og 3. trinn
  • Rekning- 1.,2. og 3. trinn
  • Digitale ferdigheiter- 4. trinn
  • Engelsk- lesing og lytting- 3. trinn

Frå Udir:

"Formålet med kartleggingsprøver er å avdekke behvoet for individuell oppfølging og tilrettelegging på individ- og skolenivå gjennom tidlig innsats. Kartleggingsprøver skal brukes for å avdekke elever som skårer under en bekymringsgrense, og som kan ha behov for ekstra oppfølging. Informasjonen fra prøvene må ses i sammenheng med annen informasjon om hver enkelt elev som lærar/skolen har tilgang til. Kartleggingsprøvene er dermed et hjelpemiddel for skolen og lærerene i vurdering underveis i opplæringen"

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS