Du er her: Oppvekst
Setesdal Bilruter- skulebuss

Det blir endring i rutene og rutetidene for skuleskyss frå 19.08.2019

Skuleskyss- nye ruter

Skuleåret 2019-2020 blir det ein skule i Valle kommune og med bakgrunn i det blir det og endring i skuleskysstilbodet. Akt Agder som har ansvar for all skuleskyss har alle rutetidene i sanntid og dei kan du finne på web og i AKT appèn

Alle er bussar i rute og vil vere synlege i sanntid på AKT sine sider og/eller i appèn.

Les meir på AKT sine sider ang reiseplanlegger og app.

Informasjon frå AKT kring skuleskyss

Alle elevane må forhalde seg til dei oppsette haldeplassane. Bussane stoppar ikkje andre stader enn det som er oppsett i lista nedanfor.

Rute 1- minibuss

Startar i Uppstadkrysset- Hylestad skule- Brokke(Holtesvingen)- Valle

Haldeplassar:

 • Uppstad
 • Nomeland Nord
 • Hylestad skule
 • Holtesvingen
 • Bergavkrysset(frå 01.11 tom 30.03.)

Rute 2 vanleg buss

Startar på Besteland- Helle- Rysstad- Skagen bru- Valle

Haldeplassar:

 • Hekni
 • Straume
 • Åsane grendefelt (ved kiosken)
 • Rysstad (ved kyrkjegarden)
 • Rysstad sentrum
 • Skagen bru

 

Rute 3: vanleg buss

Øyne- Dale-Flateland- Homme- Valle

Haldeplassar:

 • Øyne
 • Løyland/Dale krysset
 • Dale
 • Flateland
 • Homme sør
 • Tveitebø nord
 • Valle sentrum
 •  
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS