Du er her: Oppvekst > Heim
Blyanter_kartlegging

Desentralisert kompetanseheving- DE KOM

Valle og Bykle kommune har gått inn i eit samarbeid med UiA med fokus på Fagfornyinga og IKT/digitalisering dei neste skuleåra. Satsinga stør opp om fornying av fagplanane som trer i kraft hausten 2020.

Desentralisert ordning skal bidra til at kommunane ved skuleeigar gjennomfører eigne utviklingstiltak. Vi skal arbeide i nettverk og søke støtte hjå Universitet i Agder. Ordninga skal bidra til at utviklingsarbeidet blir meir forutsigbart og langsiktig og bygger på utfordringar som kommunen som skuleeigar og skulen har.

  • Hausten 2019 prioriterar vi IKT- digitalisering
  • Våren 2020 og skuleåret 2021 har vi fokus på Fagfornyelsen
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS