Du er her: Oppvekst > Heim

Sykkelløpet for TV-aksjonen 2019

To timar torsdag kl 16-18 gav resultat!

20. oktober er det TV-innsamling. I vekene før innsamlingsaksjonen øver elevane på BliMe-dansen.

 Alle klassar på Valle skule arbeider tverrfagleg med eit tema. Undervisninga vert variert og engasjerande. 

Valgfaggruppa hadde øvd inn eit program til samlinga i idrettshallen og mellomsteget laga ein stor veggdekorasjon.

Elevane får praktiske oppgåver, deltek aktivt med å sykle eller gå, foreldra bidreg med kaker og SFO har i år levert lappar.

Sponsorane i 2019 gav 250 kr for kvar elev som sykla eller gjekk runden. Dette vert det resultat av! Saman med spleisen har Valle skule torsdag 17.10.19 samla inn kr 35.000 til organisasjonen CARE. I tillegg kjem sal av frukt, kaffi, kaker og lappar. Takk til alle som kom og var med torsdag ettermiddag!

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS