Du er her: Oppvekst > Heim
Blyanter_kartlegging

Regjeringa har beslutta å avlyse alle skriftlege og munnlege eksamenar.

Eksamen for 10 trinn er avlyst!

Onsdag 25.mars beslutta regjeringa å avlyse eksamen for 10.trinn våren 2019 pga av Corona viruse og omsyn til smitte. Alle elevane vil få vitnemål sjølv om eksamen vert avlyst.

For elevane på 10 trinn er alle munnlege og skriftlege eksamnar avlyst og elevane vi få standpunktkarakter på sitt vitnemål våren 2019. I vintnemålet vil det stå at eksamen er avlyst.

Denne avlysinga vil ikkje ha nok å sei for inntak til vidaregåande opplæring.

Meir informasjon på UDIR sine nettsider.

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS