Du er her: Oppvekst > Heim
Barnehender

Har du behov for nokon å snakke med ?

Informasjon til born og ungdom

Det er ikkje alltid det er like lett å snakke med foreldre eller lærarar om kva som skjer. Då er det godt at det finnes andre ein kan ta kontakt med, ein vaksen ein ikkje kjenner frå før. Kanskje har du behov for å dele noko som er bra, kanskje har du spørsmål eller eit behov for å fortelle og at ein som lytter til deg.

Her finner du informasjon om- lenker til ulike tenester der ein vaksen står klar til å snakke med deg.

Alarmtelefonen- gratis nødtelefon for barn og ungdom. 

Helsesjukepleiar Valle skule- Monique Jore er tilgjengeleg for elevar, foreldre og lærarar på telefon 952 81 818 kl 08.15.30

Rådgjevar Valle skule Frøydis Junge er tilgjengeleg for elevar og foreldre gjennom Chat og videomøter i Teams, på e-post og direkte på telefon 918 06 940 09:00-14:00 måndag tom fredag i perioden med stengt skule.

Spørsmål og svar om Corona virus:

NRK- spørsmål og svar. om Corona viruset samt pressekonferanser for barn gitt av statsministeren.

Alarmtelefonen er døgnopen under Coronavirus perioden: Du kan ringe 116 111, sende SMS til 417 16 111 eller sende e-post til alarm@116111.no

Mobbing og psykisk helse

Snakkommobbing  er ein nasjonal chat teneste der du kan vere heilt anonym i samtalen. Tenesten er for barn og ungdom mellom 9 og 19 år. Ved å bruke denne chat tenesta kjem du direkte i kontakt med ein fagperson, heilt gratis og heilt anonymt. Åpningstidene er måndag- torsdag kl 09:00-21:00, fredag 09:00-15:00 og søndag 15:00-21:00.

Snakkompsyken er ein nasjonal chat teneste der du kan vere heilt anonym i samtalen. Tenesten er for barn og ungdom mellom 9 og 19 år. Ved å bruke denne chat tenesta kjem du direkte i kontakt med ein fagperson, heilt gratis og heilt anonymt. Åpningstidene er måndag- torsdag kl 09:00-21:00, fredag 09:00-15:00 og søndag 15:00-21:00.

Si det med ord er eit tilbod til deg som ønskjer å dele tankar og følelsar med nokon.

Generell informasjon

Ung.no-  tips, råd og informasjon som kan vere nyttig alltid.

Rus og psykisk helse

BaRsnakk- er ein catteteneste til deg som har foreldre/familiemedlemmar som har eller har hatt eit rusprobelm. Chat tenesta er open måndag tom onsdag 17.00-20.00. Du kan og skrive anonymt om det som du lurer på, er bekyrma for eller vil ha svar på. Tilbodet er driven av ein frivillig organisasjon som heiter Barn av rusmisbrukere.

Ungepårørende er ein hjelepteneste/hjelpetelefon for barn og unge pårørande; tlf 909 04 848. Pårøandelinja er tilgjengeleg på chat, telefon og e-post. Linja er ope kvardagar måndag tom fredag frå 09:00 tom 15:00. Denne tenesta er bemanna av helse og sosialfaglege tilsette og alle har teieplikt. Born og vaksne kan ta kontakt med denne tenesta!

Hjelpetelefonen (tlf 800 57 00) for seksuelt misbrukte er ein landsdekkande og døgnope gratis teneste/tilbod til seksuelt misbrukte born og vaksne av begge kjønn. Tenesta er og tilgjengeleg for pårørande av seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan og ringe denne telefontentesta for å få råd og rettleiing. Telefonnummer 800 57 000

Helsenorge.no har oppdatert informasjon kring Koronavirus.

 

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS