Du er her: Oppvekst > Informasjon
Blyanter_kartlegging

Regjeringa har beslutta å avlyse alle skriftlege og munnlege eksamenar.

Eksamen for 10 trinn er avlyst!

Onsdag 25.mars beslutta regjeringa å avlyse eksamen for 10.trinn våren 2019 pga av Corona viruse og omsyn til smitte. Alle elevane vil få vitnemål sjølv om eksamen vert avlyst.

2020-03-26
Barnehender

Har du behov for nokon å snakke med ?

Informasjon til born og ungdom

Det er ikkje alltid det er like lett å snakke med foreldre eller lærarar om kva som skjer. Då er det godt at det finnes andre ein kan ta kontakt med, ein vaksen ein ikkje kjenner frå før. Kanskje har du behov for å dele noko som er bra, kanskje har du spørsmål eller eit behov for å fortelle og at ein som lytter til deg.

2020-03-26
Korona teikning

Regjeringa heldt idag pressekonferanse ang tiltak mot smitte av Corona.

Skule og skulefritidsordningen er framleis stengt. Tiltak utvida tom 13.03.2020

Valle skule har vore stengt sidan 12 mars og har etter den dagen gjennomført fjernundervisning/heimeundervisning via digitale verktøy. Tiltaka er sett i verk for å hindre smitte av Corona virus og ifølge regjeringa kan det sjå ut til at tiltaka virker. 

2020-03-24
Planlegginsdag_møter

Kvifor planleggingsdagar?

Mange foreldre kan nok ergre seg over at skulen og SFO har stengt grunna planleggingsdagar. Det er ikkje alltid så lett å forstå kva formålet med desse dagane er, korleis ein nyttar dei  og korleis dei kjem elevane til gode?

2017-04-17
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS