Du er her: Oppvekst > Heim
Sommarles 2020

Sommarles er snart i gong igjen! Bli med på årets lesekonkurranse

Sommarles- 2020- oppstart 1 juni

Sommar les er ein nettbasert, nasjonal sommarlesekampanje for alle born i 1. tom 7. klasse i regi av folkebiblioteka i heile landet. Valle skule ønskjer å bidra inn i kampanjen med ein kick start neste veke på skulebiblioteket. Skulebibliotekaren Astrid tar imot elevar og fortel om kampanjen, korleis ein kan registrere seg og låne bøker.

Lesing er viktig for læring og sommarles hjelper borna til å halde oppe lesenivået i sommarferien. Sommarles handlar om å lese, bli lest for og lytte til lydbøker og ved å gjere det samlar borna poeng på si eiga sommarles side på nett.

Sommarles er for alle, anten du les raskt eller sakte, vel vanlege bøker, teikneseriar og ebøker.

Korleis registrere seg?

Alle born må registrere seg på nett samen med ein vaksen

Astrid og Asbjørn på dypt vann- sommarles 2020

God lesing!

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS